Wales International Learning Scheme
Wales International Learning Scheme
Well done to our Welsh Labour Government for creating our own funded International Learning Exchange Programme!
Losing the Erasmus+ was one of the saddest parts of exiting the EU. Now our young people, learners and teachers will be able to travel and learn across the globe, bringing back fresh ideas with confidence.
Da iawn i’n Llywodraeth Lafur yng Nghymru am greu ein Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol a ariennir ein hunain!
Colli’r Erasmus + oedd un o’r rhannau tristaf o adael yr UE. Nawr bydd ein pobl ifanc, dysgwyr ac athrawon yn gallu teithio a dysgu ledled y byd, gan ddod â syniadau ffres yn ôl yn hyderus.
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search